CG-60SR

Cenově dostupný plotter

Rychlé, přesné a kvalitní řezání vyžadované výrobci produktů v oblasti signmakingu je nyní k dispozici za nižší náklady. Snímač (součástí standardní výbavy) umožňuje automatickou a trvalou detekci registračních značek napříč vnořeným obrazem, který tisknou inkoustové tiskárny, a to v kombinaci s funkcí automatické korekce, která umožňuje dosáhnout přesného obrysového řezání.

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

CG60-SR
  • Vysokorychlostní kontinuální detekce ořezových značek
  • Poloviční prořezání kontůry etikety u různých materiálů
  • Zásuvný modul řezacího software pro programy CorelDRAW a Illustrator

Pohodlná kontinuální detekce ořezových značek pro řezání potištěného materiálu

Kontinuální detekcí ořezových značek na potištěném materiálu bude možné vyřezávat i složité tvary a jednotlivá nastavení budou probíhat automaticky. Po detekci maximálně 4 bodů proběhne řezání s vysokou přesností při současné minimalizaci deformací během tisku a laminace. I světelné ukazovátko umožňuje snadné nastavení polohy ořezových značek.

Vlastní POP materiály a štítky je možné vyrobit pomocí přiloženého softwaru FineCut 7

FineCut 7, plug-in software pro CorelDRAW a Adobe Illustrator CS2/CS, maximálně využije funkce CG-60SR. Je schopen reagovat na potřeby kvalitního řezání, jako například na vytvoření údajů pro řezání z údajů o obrázku, dále umožňuje provádět rozdělené řezání dlouhých materiálů a nastavit přesah pomocí funkce "Dlaždice".

Hlavní nové funkce 7

  • Obrys je možné sledovat automaticky z bitmapového obrázku. Cestu vytvořenou extrakcí obrysu je možné snadno upravit
  • Je možné použít i rýsovací údaje z jiného řezacího softwaru a snadno je použít i ve FineCut
FineCut 6 pro Illustrator 10/9 je standardním příslušenstvím.

Obrysové řezání různých materiálů je možné provést pomocí vlastní funkce odřezu

Pomocí vlastní funkce odřezu je možné podkladní papír odříznout a ponechat několik spojovacích míst, která je možné v případě potřeby snadno oddělit. Řezat je možné také různá média bez podkladního papíru.

Snadné a krásné řezání s využitím různých funkcí

  • Při volitelném přítlaku svorky (silný a slabý) je při nastavení silného přítlaku zabráněno prokluzování dlouhého archu a při nastavení nízkého přítlaku nedochází k poškození materiálu posuvnými válečky
  • Volitelné nastavení tří rychlostí posunu zajišťuje řádné a snadné umístění hlavy k místu řezání
  • Navíjecí držák se zarážkou dokáže správně materiál navinout. Zabrání tak volnému vinutí se materiálu a je možné řezat i dlouhé archy
  • K dispozici je speciální adaptér pro použití komerčně dostupných per, manuální řezačky, součástí je i USB rozhraní
Model CG-60SR CG-60SL
Čidlo pro ořez samolepek ANO NE
Použitelná šířka materiálu 90-740mm
Maximální plocha řezání Normal 586mm × 51m
Expand 606mm × 51m
Maximální rychlost řezání 85cm/s (diagonálně)
Rozsah nastavení rychlosti 1 - 10cm/s krok 1cm/s
10 - 60cm/s krok 5cm/s
Přesnost 0,025 mm (40 kroků/mm) nebo 0,01 mm (100 kroků/mm)
Opakovatelnost ±0,2mm
(neplatí pro chyby vzniklé tepelnou roztažností materiálu nebo zmačkáním, resp. zvlněním materiálu)
Garantovaná plocha řezání 586 × 2000mm
Maximální přítlak 400g
Rozsah nastavení přítlaku Nůž 10 - 20g krok 2g
20 - 100g krok 5g
100 - 400g krok 10g
Pero 10 - 20g krok 2g
10 - 100g krok 5g
100 - 150g krok 10g
Maximální tloušťka materiálu 0,25mm
Ovládací jazyk MGL-IIc
Rozhraní USB
Paměť 30MB (20MB při zapnutí funkce pro seřazení objektů)
Pracovní prostředí Teplota 5 - 35°C
Vlhkost 35 - 75% Rh, bez kondenzace
Napájení AC 100 - 240V, max. 100VA
Rozměry (Š×H×V) 960mm × 430mm × 335mm
Hmotnost 18kg
© 2008 - 2019 Vytvořila společnost PS Works s. r. o.