CF3

Profesionálne plošné plotre s možnosťou frézovania

Rezacie plotre Mimaki CF3 sú profesionálne plošné plotre s možnosťou frézovania. Môžu, v závislosti na konfigurácii, rezať materiály až do hrúbky 20mm a frézovať materiály silné až 50mm. Rezacia hlava môže byť vybavená nástrojom s klasickým vlečeným nožom, tangenciálnym nožom, oscilačným nástrojom alebo frézou. To plotru umožňuje rezať nielen materiály ako sú papier, viacvrstvová lepenka, guma, teflón, penené dosky atď., ale tiež tvrdené akryláty, sendviče s hliníkovou vrstvou atď.

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

CF3
 • Vysoká presnosť rezania (až 100 krokov/mm)
 •     
 • Vysoká rýchlosť práce (až 50 cm/s)
 •     
 • Variabilita pri výbere nástrojov
  • Tangenciálny nôž
  •         
  • Oscilačný nôž
  •         
  • Vlečný nôž
  •         
  • Bigovací nástroj
  •         
  • Rilovací nástroj
  •         
  • Pero
 • Robustná konštrukcia umožňujúca intenzívnu prevádzku
 •     
 • Farebný foto senzor pre detekciu orezových značiek
 •     
 • Funkcia pre výsek (HalfCut) s nastaviteľnou hĺbkou rezu
 •     
 • Opakované prerezávanie - funkcia určená pre kvalitné rezanie hrubých materiálov
 •     
 • Jednoduchá obsluha
 •     
 • Uchytenie materiálu podtlakovým prisávaním
 •     
 • Pripojenie k počítaču cez sériové rozhranie
 •     
 • Rezací program Finecut štandardnou súčasťou

Konfigurácia hláv

Tlačiaca hlava
Hlava M (fréza)
Fréza

Hlava M je určená špeciálne pre frézovanie. Vďaka vysokootáčkovému vretenu môžu byť frézované aj tvrdé materiály ako sú akryláty, hliníkové kompozitné panely, atď. To všetko až do hrúbky materiálu 50 mm.

Pri vybavení plotra frézovacou hlavou je k dispozícii funkcia pre automatické čistenie pracovnej plochy. Na účely tejto funkcie je pracovná plocha rozdelená do ôsmich sekcií. Na využitie tejto funkcie je nutný kompresor.

Otáčky 60.000 ot/min
Upínanie klieštiny
Max. priemer 6mm
Komôrková doska
Hliníkový kompozitný panel
Hlava R1 (oscilačná)
Hlava R1
Frekvencia 10.000 zdvihov/min
Hrúbka rezu 1mm (závisí na použitom nástroji)
Max. hĺbka rezu 20mm (závisí na použitom nástroji)
Konfigurácia

vlečný nôž / pero

oscilačný nôž

bigovací nástroj

tangenciálny nôž s vysokým prítlakom

Vlnitá lepenka
Hlava TF2 (tangenciálna)
Prítlak Hlava sa štandardným prítlakom 300 - 1.500g
Hlava s vysokým prítlakom 1.000- 5.000g
Konfigurácia

vlečný nôž / pero

tangenciálny nôž

bigovací nástroj

tangenciálny nôž s vysokým prítlakom

Foto senzor

Foto senzor
Patentovaný farebný foto senzor je určený na načítanie natlačených orezových značiek. Po načítaní značiek ploter automaticky prevedie všetky potrebné korekcie.

Svetelné ukazovadlo môže byť tiež použité k presnému usadeniu média na pracovnú plochu.

Uchytenie materiálu

Zóny pre prisávanie
Pre uchytenie materiálu je použité podtlakové prisávanie, ktoré je rozdelené do šiestich nezávislých zón.

Pre ľahšie usadenie materiálu do správnej pozície alebo pre ľahšie odobratie materiálu z pracovnej plochy je možné obrátiť smer toku vzduchu z kompresora a tým materiál nadľahčovať.

Korekcia počiatočných a koncových bodov rezu

Korekcia počiatočných a koncových bodov
Pri rezaní hrubších materiálov je pre dosiahnutie kvalitného rezu vhodné zmeniť počiatok a koniec rezania v závislosti na hrúbke materiálu a použitého nástroja. Táto korekcia je nastaviteľná v rozsahu od 0 do 2,5 mm.

Korekcia kružnice (uhol odklonu)

Korekcia odklonu
Vplyvom tvrdosti alebo hrúbky materiálu môže pri rezaní kružníc, resp. akýchkoľvek oblúkov dochádzať k odklonu nástroja od požadovaného smeru rezu. Pre tieto prípady je ploter vybavený špeciálnou funkciou pre eliminovanie tohto problému.

Rezanie z rubovej strany

Pre situácie kedy je nutné spracovávať potlačené materiály z rubovej strany (typicky, vytváranie ohybov pri výrobe krabice s potlačou) sú súčasťou príslušenstva plotra plastové značky s tŕňmi.

Predvoľby parametrov rezania

Pre opakované spracovanie už skôr používaných typov materiálov je ploter vybavený predvoľbami pre uloženie parametrov rezania. Do každej predvoľby môžu byť uložené vlastnosti ako je prítlak, rýchlosť rezania, korekcia počiatočných a koncových bodov, korekcia kružnice, ofset nástroja, atď.

Opakované prerezávanie

Pre rezanie silnejších alebo tvrdých materiálov sú plotre radu CF2 vybavené funkciou pre opakované prerezávanie. To prebieha opakovanou zmenou prítlaku (max. 5×).
Model CF3-1631
Pracovná plocha X 1.600 mm
Y 3.100 mm
Metóda riadenia pohybu jednosmerné servomotory (X, Y, Z, uhol), ozubený remeň
Maximálna rýchlosť rezania 50cm/s
Maximálna akcelerácia 0,5G
Statická presnosť Opakovatelnosť ±0,15 mm
Vzdialenosť ±0,1 mm alebo ±0,1% platí väčšia hodnota
Návrat do začiatku ±0,15 mm
Maximální hĺbka rezu Fréza 50 mm
Tangenciálny nôž 10 mm
Oscilačný nôž 20 mm
Maximálna hrúbka materiálu Fréza 50 mm
Tangenciálny nôž 30 mm
Oscilačný nôž 20 mm
Uchytenie materiálu podtlakové prisávanie pomocou kompresoru
Pamäť 1MB
Príkazový jazyk MGL-IIC3 (MGL-IIC)
Rozhranie USB, RS-232C
Rozmery Šírka 2.250 mm
Hĺbka 4.120 mm
Výška 1.320 mm
Napájanie Ploter AC 200 - 240V, 50/60Hz, max. 6A
Odsávanie AC 200 - 240V, 50/60Hz, max. 10A
Vákuum AC 200 - 240V, 50/60Hz, max. 30A
© 2008 - 2019 Vytvorila spoločnosť PS Works s. r. o.