CG-60SR

Cenovo dostupný plotter

Rýchle, presné a kvalitné rezanie vyžadované výrobcami produktov v oblasti signmakingu je teraz k dispozícii za nižšie náklady. Snímač (súčasťou štandardnej výbavy) umožňuje automatickú a trvalú detekciu registračných značiek naprieč vnoreným obrazom, ktorý tlačia atramentové tlačiarne, a to v kombinácii s funkciou automatickej korekcie, ktorá umožňuje dosiahnuť presného obrysového rezania.

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

CG60-SR
  • Vysokorýchlostná kontinuálna detekcia orezových značiek
  • Polovičné prerezanie kontúry etikety u rôznych materiálov
  • Zásuvný modul rezacieho softvér pre programy CorelDRAW a Illustrator

Pohodlná kontinuálna detekcia orezových značiek pre rezanie potlačeného materiálu

Kontinuálnou detekciou orezových značiek na potlačenom materiáli bude možné vyrezávať aj zložité tvary a jednotlivé nastavenia budú prebiehať automaticky. Po detekcii maximálne 4 bodov prebehne rezanie s vysokou presnosťou pri súčasnej minimalizácii deformácií počas tlače a laminácie. Aj svetelné ukazovadlo umožňuje jednoduché nastavenie polohy orezových značiek.

Vlastné POP materiály a štítky je možné vyrobiť pomocou priloženého softvéru Finecut 7

Finecut 7, plug-in softvér pre CorelDRAW a Adobe Illustrator CS2 / SK, maximálne využije funkcie CG-60SR. Je schopný reagovať na potreby kvalitného rezania, ako napríklad na vytvorenie údajov pre rezanie z údajov o obrázku, ďalej umožňuje vykonávať rozdelené rezanie dlhých materiálov a nastaviť presah pomocou funkcie "Dlaždice".

Hlavné nové funkcie 7

  • Obrys je možné sledovať automaticky z bitmapového obrázku. Cestu vytvorenú extrakciou obrysu je možné ľahko upraviť
  •     
  • Je možné použiť aj rysovacie údaje z iného rezacieho softwaru a ľahko ich použiť aj vo Finecut
Finecut 6 pre Illustrator 10/9 je štandardným príslušenstvom.

Obrysové rezanie rôznych materiálov je možné vykonať pomocou vlastnej funkcie odrezu

Pomocou vlastnej funkcie odrezu je možné podkladový papier odrezať a ponechať niekoľko spojovacích miest, ktoré je možné v prípade potreby ľahko oddeliť. Rezať je možné tiež rôzne média bez podkladového papiera.

Jednoduché a krásne rezanie s využitím rôznych funkcií

  • Pri voliteľnom prítlaku svorky (silný a slabý) je pri nastavení silného prítlaku zabránené preklzávaniu dlhého archu a pri nastavení nízkeho prítlaku nedochádza k poškodeniu materiálu posuvnými valčekmi
  • Voliteľné nastavenia troch rýchlostí posunu zabezpečuje správne a jednoduché umiestnenie hlavy k miestu rezania
  • Navíjací držiak so zarážkou dokáže správne materiál navinúť. Zabráni tak voľnému vinutiu sa materiálu a je možné rezať aj dlhé archy
  • K dispozícii je špeciálny adaptér pre použitie komerčne dostupných pier, manuálnej rezačky, súčasťou je aj USB rozhranie
Model CG-60SR CG-60SL
Čidlo pre orez samolepiek ÁNO NIE
Použitelná šírka materiálu 90-740mm
Maximálna plocha rezania Normal 586mm × 51m
Expand 606mm × 51m
Maximálna rýchlosť rezania 85cm/s (diagonálně)
Rozsah nastavenia rýchlosti 1 - 10cm/s krok 1cm/s
10 - 60cm/s krok 5cm/s
Presnosť 0,025 mm (40 krokov/mm) alebo 0,01 mm (100 krokov/mm)
Opakovatelnosť ±0,2mm
(neplatí pre chyby vzniknuté tepelnou rozťažnosťou materiálu alebo pokrčením, resp. zvlnením materiálu)
Garantovaná plocha rezania 586 × 2000mm
Maximální prítlak 400g
Rozsah nastavenia prítlaku Nôž 10 - 20g krok 2g
20 - 100g krok 5g
100 - 400g krok 10g
Pero 10 - 20g krok 2g
10 - 100g krok 5g
100 - 150g krok 10g
Maximálna hrúbka materiálu 0,25mm
Ovládací jazyk MGL-IIc
Rozhranie USB
Pamäť 30MB (20MB pri zapnutí funkcie pre zoradenie objektov)
Pracovné prostredie Teplota 5 - 35°C
Vlhkosť 35 - 75% Rh, bez kondenzácie
Napájanie AC 100 - 240V, max. 100VA
Rozmery (Š×H×V) 960mm × 430mm × 335mm
Hmotnosť 18kg
© 2008 - 2019 Vytvorila spoločnosť PS Works s. r. o.